36-eglence
  6. SINIF MATEMATİK TEST
 
KÜMELER6/1
 
  1. 
A)
B)
C)
D)
  1. 90 yolcu bulunan bir uçakta bütün yolcular Türkçe bazıları İngilizce bilmektedir.İngilizce bilmeyenlerin sayısı bilenlerin sayısının 2 katı olduğuna göre sadece Türkçe bilenlerin sayısı kaçtır?
A) 20
B) 40
C) 50
D) 60
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2. En az bir dil bilen 33 kişilik turist grubunda 22 kişi İngilizce 30 kişi Fransızca bildiğine göre her iki dili bilen kaç kişi vardır?
a-)15
b-)17
c-)19
d-)21
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. A ve B kümeleri için; s(A)=19 , s(B)=18 ve s(AUB) =33 olduğuna göre , s(BA) kaçtır?
A) 18
B) 14
C) 15
D) 1
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. A = { 1 , 3 , 5 } , B = { 3 , 5 } olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?
a) A È B = { 1 , 3 , 5 }
b) B A = Æ
c) A B = { 1 }
d) A Ç B = { 1 , 5 }
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. s(AUB) =11, s(A)=8, s(B)=6 ise s(A∩B) = ?
A ) 4
B ) 3
C ) 2
D ) 5
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. A = { 1, {2}, 3, {4,5},6} kümesi veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A ) 1€A
B ) {2}€ A
C ) {6}€ A
D ) s(A) = 5
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. 40 kişilik bir sınıfta 16 kişi İngilizceden,13 kişi Türkçeden,7 kişi ise her iki dersten başarısız olmuştur. Bu sınıfta her iki dersten başarılı olan kaç kişi vardır?
A) 16
B) 18
C) 20
D) 21
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. Bir sınıftaki Türkçe kitabını alanların sayısı 18, Matematik kitabını alanların sayısı 20, Türkçe ve Matematik kitaplarını alanların sayısı ise 9 olduğuna göre bu sınıfta sadece Matematik kitabını alan kaç öğrenci vardır?
a) 11
b) 7
c) 13
d) 9
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. 35 kişilik bir grup yemek yemek için bir lokantaya gidiyorlar.Bu grupta sadece ayran içenler 12 kişi sadece meyve suyu içenler 15 kişi hiç birini içmeyen 3 kişi vardır.Buna göre bu grupta hem ayran hem de meyve suyu içen kaç kişi vardır?
A)5
B)8
C) 3
D)10
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. K={1,2,3,4,5,6} ve L={1,3,5,7,9,11} kümeleri veriliyor. K Ç L kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) {1,2,3,4,5}
B) {1,3,5,7,9}
C) {1,2,3,4,5,6,7,9,11}
D) {1,3,5}
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. A ve B ayrık kümelerdir.
S( A) = 2 s (B) ve s(AuB) =12 olduğuna göre .s(A) kaçtır?
A) 4
B) 6
C)8
D)10
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. Bir sitede oturan ailelerin 40’ ı A gazetesini, 34’Ü B gazetesini okumaktadır.Bu sitede toplam 63 aile bulunduğuna göre .yalnız A gazetesini okuyan kaç aile vardır?
A) 23
B) 29
C) 32
D) 35
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. A ve B boş kümeden farklı iki kümedir.AB =A olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) BA=B
B) A∩B=0
C) S(A U B)=s(A) + s(B)
D) B C A
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. Bir kümenin alt küme sayısını bulmak isteyen bir öğrenci , kümenin eleman sayısını bir fazla alıyor. Buna göre alt küme sayısında nasıl bir değişme olur?
a-) Yarısı kadar artar
b-) Kendisi kadar artar.
c-) iki katı kadar artar.
d-) Sekiz artar.
  15.
A)
B)
C)
D)
  15. Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir?
a) {0}
b) { Ardışık çift doğal sayılar }
c) { 5 ile 6 arasındaki doğal sayılar }
d) { Sıfırdan büyük doğal sayılar }
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. A={9,b,6,3} B={8,3,a,9} kümeleri veriliyor. A=B olduğuna göre a+b toplamı kaçtır?
a) 10
b)12
c)14
d)16
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. A={1,2,3}olmak üzere hangisi A kümesinin alt kümesidir?
a-) {1,2}
b-) {12,13}
c-) {0,1}
d-) {0,1,2,3}
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. A={Tezcan kelimesinin harfleri} , B={Karaca kelimesinin harfleri} A ve B kümelerine göre aşağıdaki sorulardan hangisi doğrudur?
a-) A={ t,e,z}
b-) A={t,e,z,c,a,n}
c-) B={ k,a,r,a,c,a}
d-) B={k,a,r}
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. B={ATATÜRK} kümesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-) s(B) =7
b-) s(B)=5
c-) s(B)=1
d-) Kümede elemanlardan aynı olanlar bir kez yazılacağından B kümesi yanlış yazılmıştır.
  20.
A)
B)
C)
D)
  20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtmez?
A)Sınıfımızın gözlüklü öğrencileri
B)Okulumuzun bayan öğretmenleri
C)Yaz mevsiminin ayları
D)Haftanın bazı günleri
  21.
A)
B)
C)
D)
  21. Bir sınıfta herkes satranç ya da dama oyunlarından en az birini oynamaktadır. Bu sınıfta 14 öğrenci dama ve 8 öğrenci sadece satranç oynuyor ise sınıf mevcudu kaç kişidir?
A)18
B)20
C)22
D) 24
  22.
A)
B)
C)
D)   
  22. Aşağıdaki kümelerden hangisi C= { 15 den küçük çift doğal sayılar } kümesinin alt kümesidir?
A) K= { 10,12,13 }
B) D= { 10 dan büyük rakamlar }
C) F= { çift sayılar }
D)E= { 6’nın katı olan 24 den küçük sayılar }
  23.
A)
B)
C)
D)
  23. Bir sınıftaki öğrencilerin mevcudu 30 dur. Bu öğrencilerden 20 tanesi futbol, 15 tanesi voleybol kursuna kayıt yaptırmıştır. Buna göre yalnızca voleybol kursuna katılan kaç öğrenci vardır?
A) 5
B)10
C)15
D)20
  24.
A)
B)
C)
D)
  24. Rakamları farklı olan 2 basamaklı doğal sayılar kaç tanedir?
A) 90
B) 81
C) 72
D) 56
  25.
A)
B)
C)
D)
  25. 35 kişilik bir grup yemek yemek için bir lokantaya gidiyorlar.Bu grupta sadece ayran içenler 12 kişi sadece meyve suyu içenler 15 kişi hiç birini içmeyen 3 kişi vardır.Buna göre bu grupta hem ayran hem de meyve suyu içen kaç kişi vardır?
A)5
B)8
C) 3
D)10                                                                                      
      

  HAZIRLAYAN: Eracan YEŞİLYURT             

                             

 

DEĞERLENDİR

KÜMELER6/1
 
  1. 
A)
B)
C)
D)
  1. 90 yolcu bulunan bir uçakta bütün yolcular Türkçe bazıları İngilizce bilmektedir.İngilizce bilmeyenlerin sayısı bilenlerin sayısının 2 katı olduğuna göre sadece Türkçe bilenlerin sayısı kaçtır?
A) 20
B) 40
C) 50
D) 60
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2. En az bir dil bilen 33 kişilik turist grubunda 22 kişi İngilizce 30 kişi Fransızca bildiğine göre her iki dili bilen kaç kişi vardır?
a-)15
b-)17
c-)19
d-)21
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. A ve B kümeleri için; s(A)=19 , s(B)=18 ve s(AUB) =33 olduğuna göre , s(BA) kaçtır?
A) 18
B) 14
C) 15
D) 1
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. A = { 1 , 3 , 5 } , B = { 3 , 5 } olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?
a) A È B = { 1 , 3 , 5 }
b) B A = Æ
c) A B = { 1 }
d) A Ç B = { 1 , 5 }
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. s(AUB) =11, s(A)=8, s(B)=6 ise s(A∩B) = ?
A ) 4
B ) 3
C ) 2
D ) 5
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. A = { 1, {2}, 3, {4,5},6} kümesi veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A ) 1€A
B ) {2}€ A
C ) {6}€ A
D ) s(A) = 5
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. 40 kişilik bir sınıfta 16 kişi İngilizceden,13 kişi Türkçeden,7 kişi ise her iki dersten başarısız olmuştur. Bu sınıfta her iki dersten başarılı olan kaç kişi vardır?
A) 16
B) 18
C) 20
D) 21
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. Bir sınıftaki Türkçe kitabını alanların sayısı 18, Matematik kitabını alanların sayısı 20, Türkçe ve Matematik kitaplarını alanların sayısı ise 9 olduğuna göre bu sınıfta sadece Matematik kitabını alan kaç öğrenci vardır?
a) 11
b) 7
c) 13
d) 9
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. 35 kişilik bir grup yemek yemek için bir lokantaya gidiyorlar.Bu grupta sadece ayran içenler 12 kişi sadece meyve suyu içenler 15 kişi hiç birini içmeyen 3 kişi vardır.Buna göre bu grupta hem ayran hem de meyve suyu içen kaç kişi vardır?
A)5
B)8
C) 3
D)10
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. K={1,2,3,4,5,6} ve L={1,3,5,7,9,11} kümeleri veriliyor. K Ç L kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) {1,2,3,4,5}
B) {1,3,5,7,9}
C) {1,2,3,4,5,6,7,9,11}
D) {1,3,5}
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. A ve B ayrık kümelerdir.
S( A) = 2 s (B) ve s(AuB) =12 olduğuna göre .s(A) kaçtır?
A) 4
B) 6
C)8
D)10
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. Bir sitede oturan ailelerin 40’ ı A gazetesini, 34’Ü B gazetesini okumaktadır.Bu sitede toplam 63 aile bulunduğuna göre .yalnız A gazetesini okuyan kaç aile vardır?
A) 23
B) 29
C) 32
D) 35
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. A ve B boş kümeden farklı iki kümedir.AB =A olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) BA=B
B) A∩B=0
C) S(A U B)=s(A) + s(B)
D) B C A
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. Bir kümenin alt küme sayısını bulmak isteyen bir öğrenci , kümenin eleman sayısını bir fazla alıyor. Buna göre alt küme sayısında nasıl bir değişme olur?
a-) Yarısı kadar artar
b-) Kendisi kadar artar.
c-) iki katı kadar artar.
d-) Sekiz artar.
  15.
A)
B)
C)
D)
  15. Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir?
a) {0}
b) { Ardışık çift doğal sayılar }
c) { 5 ile 6 arasındaki doğal sayılar }
d) { Sıfırdan büyük doğal sayılar }
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. A={9,b,6,3} B={8,3,a,9} kümeleri veriliyor. A=B olduğuna göre a+b toplamı kaçtır?
a) 10
b)12
c)14
d)16
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. A={1,2,3}olmak üzere hangisi A kümesinin alt kümesidir?
a-) {1,2}
b-) {12,13}
c-) {0,1}
d-) {0,1,2,3}
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. A={Tezcan kelimesinin harfleri} , B={Karaca kelimesinin harfleri} A ve B kümelerine göre aşağıdaki sorulardan hangisi doğrudur?
a-) A={ t,e,z}
b-) A={t,e,z,c,a,n}
c-) B={ k,a,r,a,c,a}
d-) B={k,a,r}
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. B={ATATÜRK} kümesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-) s(B) =7
b-) s(B)=5
c-) s(B)=1
d-) Kümede elemanlardan aynı olanlar bir kez yazılacağından B kümesi yanlış yazılmıştır.
  20.
A)
B)
C)
D)
  20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtmez?
A)Sınıfımızın gözlüklü öğrencileri
B)Okulumuzun bayan öğretmenleri
C)Yaz mevsiminin ayları
D)Haftanın bazı günleri
  21.
A)
B)
C)
D)
  21. Bir sınıfta herkes satranç ya da dama oyunlarından en az birini oynamaktadır. Bu sınıfta 14 öğrenci dama ve 8 öğrenci sadece satranç oynuyor ise sınıf mevcudu kaç kişidir?
A)18
B)20
C)22
D) 24
  22.
A)
B)
C)
D)   
  22. Aşağıdaki kümelerden hangisi C= { 15 den küçük çift doğal sayılar } kümesinin alt kümesidir?
A) K= { 10,12,13 }
B) D= { 10 dan büyük rakamlar }
C) F= { çift sayılar }
D)E= { 6’nın katı olan 24 den küçük sayılar }
  23.
A)
B)
C)
D)
  23. Bir sınıftaki öğrencilerin mevcudu 30 dur. Bu öğrencilerden 20 tanesi futbol, 15 tanesi voleybol kursuna kayıt yaptırmıştır. Buna göre yalnızca voleybol kursuna katılan kaç öğrenci vardır?
A) 5
B)10
C)15
D)20
  24.
A)
B)
C)
D)
  24. Rakamları farklı olan 2 basamaklı doğal sayılar kaç tanedir?
A) 90
B) 81
C) 72
D) 56
  25.
A)
B)
C)
D)
  25. 35 kişilik bir grup yemek yemek için bir lokantaya gidiyorlar.Bu grupta sadece ayran içenler 12 kişi sadece meyve suyu içenler 15 kişi hiç birini içmeyen 3 kişi vardır.Buna göre bu grupta hem ayran hem de meyve suyu içen kaç kişi vardır?
A)5
B)8
C) 3
D)10                                                                                      
      

  HAZIRLAYAN: Eracan YEŞİLYURT             

                             

 

DEĞERLENDİROLASILIK6/1
 

  1. 
A)
B)
C)
D)   
  1. Bir torbada 4 mavi, 5 kırmızı, 11 beyaz top vardır.Rasgele torbadan bir top çekiliyor. çekilen topun mavi gelme olasılığı nedir ?
A) 1/5
B) 1/4
C) 11/20
D) 4/5
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2. Bir kasada 9 sağlam 3 çürük limon vardır. Rastgele seçilen bir limonun çürük olma olasılığı nedir?
A) 1/2
B) 1/3
C) 1/4
D) 3/4
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. Birbiriyle aynı özelliklere sahip 2 sarı,4 mavi, 4 kırmızı bilye bir torbaya konuluyor. Torba içerisinden rastgele çekilen bir bilyenin sarı olma olasılığı yüzde kaçtır?
A) 20
B) 40
C)50
D)60
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. Aslı ve Zehra tombala oynayacaklardır.Torbalarında 1 den 30’a kadar(30 dahil) tam sayılar yazan tombala taşları vardır.Aslı torbadan bir taş çekiyor.Çekilen taşın çift sayı gelme olasılığı kaçtır?
A) 3 /10
B) 2 /5
C) 1 /5
D) 1 /2
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. ANKARA sözcüğünün harfleri birer kâğıda yazılıp bir torbaya koyuluyor. Bu torbadan çekilen bir kâğıt üzerindeki harfin A olma olasılığının değeri aşağıdaki aralıkların hangisindedir?
A) 0,1- 0,3
B) 0-0,4
C) 0,3-0,6
D)0,7-1
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. Burak’ın kalem kutusunda 3 mavi,2 siyah,4 kırmızı ve 1 yeşil kalem vardır.Burak kalem kutusundan rastgele bir kalem seçtiğinde seçilen kalemin kırmızı olmama olasılığı yüzde kaçtır?
A)
B) `
C) @
D)
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. Havaya atılan bir madeni para ya tura ya da yazı olarak yere düşer.Madeni para 20kez yukarı atıldığında 12’siyazı 8’i tura olarak düşmüştür.Buna göre madeni paranın yazı gelme olasılığı nedir?
A)8/20
B)40/100
C)12/20
D)20/20
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. Bir torbada 2 kırmızı, 4 mavi, 3 sarı misket vardır. Rastgele çekilen bir misketin sarı gelmeme olasılığı nedir.?
A) 1/3
B) 2/3
C) 3/4
D)1/4
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. Haftanın günleri aynı büyüklükteki kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Rasgele bir kart çekilirse çekilen kartın üzerinde P harfiyle başlayan gün yazma olasılığı nedir?
A)2/7
B)3/7
C)5/7
D)6/7
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. Bir hikâye kitabı 45 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın rasgele açılan sayfasının 5 in katı olma olasılığı nedir?
A) 1/5
B) 1/9
C) 1/45
D) 9/1
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. Bir torbanın içerisinde 1 den 10 a kadar numaralandırılmış kâğıtlar vardır. Bu torbadan rast gele çekilen bir kâğıdın tek sayı olma olasılığı kaçtır?
A) 1/2
B) 1/3
C) 1/10
D) 4/10
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. Alfabemizi oluşturan tüm harfler eş özellikteki kağıtlara tek tek yazılarak bir torbaya atılıyor. Çekilen harfin “ BENİM ADIM ALİ “ cümlesinde olmama olasılığı kaçtır ?
A) 9/29
B) 19/29
C) 20/29
D) 22/29
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. Bir kura torbasında 6 kırmızı, 4 beyaz, 3 sarı küçük top konuyor. Torbadan bir çekilişte beyaz olma olasılığı nedir?
A) 4/13
B) 9/13
C) 6/13
D) 1/13
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. Bir öğrencinin çantasına 3 kırmızı,5sarı ,2 mavi boya kalemi dökülmüştür.Çantanın içerisinden rastgele bir secim yapılacaktır ? Yukarda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Seçilen kalemin mavi olma olasılığı dir
B) Seçilen kalemin sarı olma olasılığı P dir
C) Seçilen kalemin kırmızıolma olasılığı 13 dür
D) Seçilen kalemin beyaz olma olasılığı 0 dır
  15.
A)
B)
C)
D)
  15. DİYARBAKIR kelimesinin harfleri eş kağıtlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Rastgele çekilen kağıttaki harfin “R” olma olasılığı nedir?
A)
B)
C)0
D)@
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. Bir kutunun içinde 2 mavi, 3 sarı, 1 beyaz top vardır. Kutunun içinden rasgele 1 top çekildiğinde çekilen topun sarı olma olasılığı nedir?
A) 1
B)1/3
C)3/6
D)2/6
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. Aşağıdakilerden hangisi bir olasılık değeri olamaz?
A) 1
B)℅120
C) 0,999
D) 0
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. “MATEMATİK” kelimesinin her bir harfi kartondan kesilmiş pulların üzerine yazılarak boş bir torbaya atılmıştır. Esra torbadan rastgele bir pul seçmiştir. Seçilen harfin “E” olma olasılığı nedir?” Sorusu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Olay : O =“E” harfinin seçilmesi
B) Örnek uzay : Ö = {M,A,T,E,İ,K}
C) Deney : Pulların üzerine yazılmış olan “MATEMATİK” kelimesinin harflerinden birinin seçilmesi
D) Olayın Çıktıları : {A,A}
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. Bir kutuda 2 kırmızı , 4 mavi balon vardır.Kutudan rastgele bir balon alındığında mavi renkte olmama olasılığı nedir?
A) 1/6
B) 5/6
C) 2/3
D) 1/3
  20.
A)
B)
C)
D)
  20. KARAYEMİŞ kelimesindeki her harf aynı özelliklere sahip kağıt parçalarına yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rasgele çekilen bir kağıtta ‘A’ harfinin yazma olasılığı kaçtır?
A) 1/9
B) 1/5
C) 2/9
D) 1/3
  21.
A)
B)
C)
D)
  21. 73618 sayısını oluşturan rakamlardan rastgele biri seçildiğinde bu rakamın 2’nin katı olma olasılığı yüzde kaçtır ?
A ) 30
B )20
C )40
D )50
  22.
A)
B)
C)
D)
  22. sarı , 4 kırmızı ve 5 siyah özdeş topun bulunduğu bir torbadan rasgele çekilen bir topun siyah gelmeme olasılığı kaçtır?
A) 1/3
B) 1/4
C) 5/12
D) 7/12
  23.
A)
B)
C)
D)
  23. Hilesiz bir zar atıldığında 3 veya 3 den büyük sayı gelme olasılığı kaçtır?
A) 5 /6
B) 2 /3
C) 1 /2
D) 5 /36
  24.
A)
B)
C)
D)
  24. 1’den 25’e kadar olan doğal sayılar birbirine eşit kağıtlara yazılarak bir kutuya atılmıştır. Rasgele seçilen bir kağıdın 2’nin kuvveti olma olasılığı yüzde olarak kaçtır?
A) 
B)
C) 0
D) 
  25.
A)
B)
C)
D)
  25. Satın alınan 15 tane ampulden üç tanesi bozuktur.Rastgele seçilen bir ampulün sağlam olma olasılığı kaçtır?
A) 2/3
B) 3/4
C) 4/5
D) 3/15
  ------   
   HAZIRLAYAN:   Ercan    YEŞİLYURT                              

 

DEĞERLENDİRDOĞAL SAYILAR 6/1
 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1. a > 416 : 4 eşitsizliğini sağlayan en küçük a doğal sayısı kaçtır?
A) 15
B) 104
C) 105
D) 106
  2. 
A)
B)
C)    
D)
  2. ab iki basamaklı sayısının onlar basamağındaki rakam, birler basamağındaki rakamdan 3 fazladır. Buna göre, ab – ba kaçtır?
A) 36
B) 27
C) 18
D) 9
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. Bir sayının onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 3 arttırılırsa sayı ne kadar artar?
A) 3
B) 5
C) 10
D) 30
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. 103231 sayısındaki 3 rakamlarının basamak değerleri toplamı nedir?
A) 3330
B) 3300
C) 3030
D) 3000
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. a, b ÎS olmak üzere; a + b = 9 ise, a×b’nin en küçük değeri ile en büyük değeri arasındaki fark kaçtır?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 15
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. Rakamları farklı üç basamaklı en büyük çift sayı, rakamları farklı üç basamaklı en küçük tek sayıdan ne kadar fazladır?
A) 886
B) 885
C) 884
D) 883
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. Bir sayının yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri 3 artırılır, onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 1 azaltılırsa sayı ne kadar değişir?
A) 290 artar.
B) 300 artar.
C) 310 artar.
D) 330 artar.
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. 217 ile 987 sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır?
A) 768
B) 769
C) 770
D) 771
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. 20 ile 192 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır?
A) 173
B) 172
C) 171
D) 170
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. 54 087 sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri ile onlar basamağındaki rakamın basamak değeri arasındaki fark nedir?
A) 4000
B) 3900
C) 3990
D) 3920
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. “İki milyar yirmi dört milyon yetmiş üç” doğal sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 024 000 073
B) 2 002 400 073
C) 224 000 073
D) 2 000 240 073
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. 837365 sayısındaki 3 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
A) 6
B) 303
C) 3030
D) 30300
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. 273 sayısındaki rakamların basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamının farkı kaçtır?
A) 259
B) 261
C) 263
D) 265
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. 8457 sayısında 4 rakamını 5 arttırıp, 8 rakamını 5 azaltırsak sayıda nasıl bir değişiklik olur?
A) 4500 azalır.
B) 450 azalır.
C) 450 artar.
D) 4500 artar.
  15.
A)
B)
C)
D)
  15. 76 ile 117 arasında kaç doğal sayı vardır?
A) 41
B) 40
C) 39
D) 38
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. 7a45 ile 4a2 doğal sayılarındaki a rakamlarının basamak değerleri farkı 720 ise “a” kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük sayı ile iki basamaklı en büyük tek sayı arasındaki fark kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. 19 ile 71 arasında kaç tane doğal sayı vardır?
A) 50
B) 51
C) 52
D) 53
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. “Üç milyon iki yüz beş” doğal sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3 205
B) 32 005
C) 302 005
D) 3 000 205
  20.
A)
B)
C)
D)
  20. 84 ile 155 arasında kaç tane doğal sayı vardır?
A) 45
B) 70
C) 71
D) 72
  21.
A)
B)
C)
D)
  21. İki basamaklı doğal sayıları yazdığımızda kaç defa 2 rakamını kullanırız?
A) 12
B) 17
C) 19
D) 21
  22.
A)
B)
C)
D)
  22. Karesi kendine eşit olan kaç tane doğal sayı vardır?
A) 1
B) 2
C)3
D) 4
  23.
A)
B)
C)
D)
  23. m bir doğal sayı olmak üzere 5 < m < 12 koşuluna uyan kümenin kaç elemanı vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
  24.
A)
B)
C)
D)
  24. Basamaklarındaki rakamların hepsi aynı olan üç basamaklı kaç doğal sayı vardır?
A) 5
B) 9
C) 90
D) 900
  25.
A)
B)
C)
D)      
  25. 3’e ve 7’ye bölündüğünde 1 kalanını veren iki basamaklı en büyük doğal sayı hangisidir?
A) 12
B) 64
C) 85
D) 88
          HAZIRLAYAN:   Ercan    YEŞİLYURT                              

 

DEĞERLENDİRONDALİK SAYILAR 6/1
 

  1. 
A)
B)
C)
D)   
  1. Tanesi 2,3 kg olan 9 tane kutunun toplam ağırlığı kaç kg’dır?
A) 20,7
B) 18,7
C) 18,07
D) 2,7
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2. Bir sayıyı 0,25 ile çarparak bulduğumuz sonucu, aynı sayıyı kaça bölerek bulabiliriz?
A) 16
B) 12
C) 8
D) 4
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. 6,05 ondalık kesrinin 2 katının 8,675 fazlası olan ondalık kesir hangisidir?
A) 9,875
B) 20,775
C) 98,775
D) 129,675
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. 60,3 kg peynir 6,7 kg lık paketlere konulursa kaç paket peynir olur?
A) 130
B) 90
C) 9
D) 0,13
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. Her biri 3,675m uzunluğundaki 4 parça kumaşın tamamı kaç metredir?
A) 0,147
B) 1,47
C) 14,7
D) 147
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. Bir bisikletli 85,5 km yolu 4,5 saatte alırsa 1,5 saatte kaç km yol alır?
A) 28,5
B) 27,5
C) 25
D) 29
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. Bir çıkartma işleminde, eksilenle çıkanın toplamı 15,2’dir. Fark 5,96 ise, çıkan sayı kaçtır?
A) 3,62
B) 9,24
C) 4,62
D) 9,2
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. A= 18/20 B= 0,28 ise, A - B farkı kaçtır?
A) 0,62
B) 0,52
C) 0,6
D) 0,56
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. İki sayının toplamı 68,85’tir. Bu sayılardan birinin 5 katı 80,55 ise diğer sayı kaçtır?
A) 72,74
B) 72,5
C) 82,46
D) 65,25
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. 10 katının 3 fazlası 23,5 olan sayı kaçtır?
A) 2,005
B) 2,05
C) 20,5
D) 23,05
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. Bir yaya gideceği yolun önce 1/4’ünü, daha sonra kalan yolun 1/3’ünü gitmiştir. Geriye 0,5 km yolu kaldığına göre yolun tamamı kaç metredir?
A) 800
B) 1000
C) 1200
D) 1400
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. Paramın 0,2’si 1 200 000 liradır.Paramın 0,25’i kaç liradır?
A) 1 000 000
B) 1 300 000
C) 1 350 000
D) 1 500 000
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. 2,5 m kumaş 125 000 000 liradır. 1,2 m kumaş kaç liradır?
A) 50 000 000
B) 55 000 000
C) 60 000 000
D) 62 500 000
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. Kilogramı 4 000 000 lira olan kıymadan 0,6 kg, kilogramı 600 000 lira olan patatesten 2,5 kg aldık. Kaç lira öderiz?
A) 3 900 000
B) 3 200 000
C) 3 000 000
D) 2 800 000
  15.
A)
B)
C)
D)
  15. Paramın 1/4’ünün 0,2’si 1 000 000 liradır. Paramın tamamı kaç liradır?
A) 20 000 000 0
B) 15 000 000
C) 12 000 000
D) 8 000 000
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. Bir sayının 4/5’inin 0,5’i 8’dir. Bu sayı kaçtır?
A) 25
B) 20
C) 15
D) 32
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. Bir telefon jetonu 0,018 kg gelmektedir. 2,25 kg jeton alan bayinin aldığı jeton sayısı kaç tanedir?
A) 200
B) 150
C) 140
D) 125
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. Bir kulenin yüksekliği 60,4 metredir.Bu kuleye her biri 0,4 olan basamaklarla çıkılıyor.Kulede kaç basamak vardır?
A) 147
B) 148
C) 150
D) 151
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. 480 askerin bulunduğu bir birlikte hazırlanan yemek için, her altı askere 1,75kg et harcanmaktadır.Hazırlanan yemek için kaç kg et gerekir?
A) 95kg
B) 100kg
C) 105kg
D) 140kg
  20.
A)
B)
C)
D)
  20. Aşağıdakilerin en büyüğü hangisidir?
A) 5,01999
B) 5,009999
C) 5,1
D) 5,11
  21.
A)
B)
C)
D)
  21. (3 x 1) + (5 x 0,01) + ( 7 x 0,0001) şeklinde çözümlenen sayı kaçtır?
A) 3,0574
B) 3,574
C) 3,00574
D) 3,0507
  22.
A)
B)
C)
D)
  22. 8,127 ondalık kesrinin yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8
B) 8,1
C) 8,13
D) 8,128
  23.
A)
B)
C)
D)
  23. 2,92187 < 2,9218a ifadesinde a yerine gelebilecek sayıların toplamı kaçtır?
A) 17
B) 16
C) 15
D) 14
  24.
A)
B)
C)
D)
  24. Aşağıdaki ondalık kesirlerin en büyüğü hangisidir?
A) 5,009999
B) 5,01999
C) 5,11
D) 5,1
  25.
A)
B)
C)
D)
  25. 0,2741 < 0,2a4 sıralamasının doğru olabilmesi için a yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?
A) 16
B) 17
C) 18
D) 32
          HAZIRLAYAN:   Ercan    YEŞİLYURT                              

 

DEĞERLENDİR

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: 231, 09.12.2013, 22:15 (UTC):

Yorumu gönderen: melek , 26.03.2013, 14:16 (UTC):
bu cebirsel ifadelerin cevap-
ları gelmiyor bana yardım eder misiniz?

Yorumu gönderen: melisa, 26.03.2013, 14:09 (UTC):
size bir şey soracağım bu cebirsel ifadelerle ilgili niye cevapları gelmiyor?Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

 
  Bugün 3 ziyaretçi (47 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=