36-eglence
  6. SINIF FEN TEST
 
HÜCRE TEST1
 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1. Canlılık özelliği gösteren ve canlıların en küçük yapı birimi olarak adlandırılan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doku
B) Hücre
C) Sistem
D) Molekül
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2. Kalıtım özelliklerini taşıyan ve hücreyi yöneten hücrenin hangi bölümüdür?
A) Hücre zarı
B) Sitoplazma
C) Çekirdek
D) Koful
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. Hücreye şeklini veren ve süzgeç görevi yapan hücre bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hücre zarı
B) Sitoplazma
C) Çekirdek
D) Koful
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. Hücrede beslenme, solunum, boşaltım gibi olayların gerçekleştiği yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hücre zarı
B) Sitoplazma
C) Çekirdek
D) Koful
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. Hayvan hücresinde bulunmayıp bitki hücresinde bulunan ve hücreyi dış etkilerden koruyan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klorofil
B) Çekirdek
C) Hücre duvarı
D) Hücre zarı
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. Hücre sitoplazmasında yaşamsal olayların gerçekleştiği yapılara ne ad verilir?
A) Çekirdek
B) Koful
C) Lizozom
D) Organel
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. Yalnızca bitki hücresinde bulunan, besin ve oksijen üretmekle görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kloroplast
B) Koful
C) Mitokondri
D) Endoplazmik Retikulum
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. Hücreler için zararlı veya fazla olan maddeleri depo etmekle görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kloroplast
B) Koful
C) Mitokondri
D) Endoplazmik Retikulum
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. Hücreye enerji veren organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kloroplast
B) Koful
C) Mitokondri
D) Endoplazmik Retikulum
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. Hücre içerisinde maddelerin taşınmasını sağlayan organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kloroplast
B) Koful
C) Mitokondri
D) Endoplazmik Retikulum
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. Hücrede salgı maddelerinin oluşumunda ve paketlenmesinde görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Golgi cisimciği
B) Lizozom
C) Ribozom
D) Sentriyoller
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. Hücre içerisinde sindirimle görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Golgi cisimciği
B) Lizozom
C) Ribozom
D) Sentriyoller
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. Hayvan hücresinde bulunan ve hücre bölünmesiyle görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Golgi cisimciği
B) Lizozom
C) Ribozom
D) Sentriyoller
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. Hücrede protein sentezlemekle görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Golgi cisimciği
B) Lizozom
C) Ribozom
D) Sentriyoller
  15.
A)
B)
C)
D)
  15. Aşağıdakilerden hangisi hücresel bir yapı değildir?
A) Amip
B) Koful
C) Öglena
D) virüs
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. Aşağıdaki organellerden hangisi hayvan hücresinde bulunmaz?
A) Koful
B) Ribozom
C) Kloroplast
D) Lizozom
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz?
A) Golgi cisimciği
B) Mitokondri
C) Ribozom
D) sentriyoller
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Hayvan Hücresi Bitki Hücresi
A) Koful vardır Koful yoktur
B) Klorofil yoktur Klorofil vardır
C) Mitokondri vardır Mitokondri vardır
D) Sentrozom vardır Sentrozom yoktur
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Mitokondri bitki ve hayvan hücresi
B) Kloplast hayvan hücresi
C) Ribozom tüm hücreler
D) Koful bitki ve hayvan hücresi
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20. Golgi cisimciği hücre içerisinde salgı maddelerinin üretilmesinden sorumlu organeldir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde golgi cisimciği görevli değildir.
A) Aslan yavrusu için süt üretmesinde
B) Ağır işte çalışan insanların terlemesinde
C) Kanayan yaradan kan akmasında
D) Gül bitkisinin çiçeklerinin güzel kokmasında
         HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER                              

 

DEĞERLENDİRCANLILARDA ÜREME BÜYÜME VE GELİŞME
 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) doku-organ-sistem-organizma-hücre
B) hücre-doku-organ-sistem-organizma
C) hücre-doku-organizma-sistem-organ
D) hücre-sistem-organ-doku-organizma
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2. Aşağıdakilerden hangisi bir sistem değildir?
A) Sindirim
B) Dolaşım
C) Mide
D) Solunum
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. Birden çok hücrenin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya ne ad verilir?
A) Doku
B) Organ
C) Sistem
D) Organizma
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. Birlikte çalışan dokuların oluşturduğu yapıya ne ad verilir?
A) Doku
B) Organ
C) Sistem
D) Organizma
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. Birlikte çalışan organların oluşturduğu yapıya ne ad verilir?
A) Doku
B) Organ
C) Sistem
D) Organizma
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. Sistemlerin birleştirerek oluşturduğu genel yapıya ne ad verilir?
A) Doku
B) Organ
C) Sistem
D) Organizma
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. Aynı görevi yapan hücrelerin bir araya gelerek oluşturdukları yapıya ne ad verilir?
A) Doku
B) Sistem
C) Organ
D) organizma
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir görevi yapmak için birlikte çalışan organların oluşturduğu yapıya verilen isimdir?
A) Doku
B) Sistem
C) Organizma
D) Organ topluluğu
  9.
A)
B)
C)
D)
  9.
I. dokular
II. sistemler
III. organlar
IV. hücreler Bir Canlının oluşabilmesi için gerekli yapılar yukarıda verilmiştir. Olu¬şum sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) l -IV -II -III
B) IV-I-II-III
C) IV-I-III-II
D) l-IV-III-II
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi veya hangileri aşağıda doğrudur?
I. Tüm dokular aynı tip hücrelerden oluşur.
II. Sistemler, birlikte çalışan organ gruplarından oluşur.
III. Sistemler bir araya gelerek organizmayı oluşturur.
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I,II ve III
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. Mide hangi sistem içerisinde yer alır?
A) Sindirim
B) Dolaşım
C) Solunum
D) Boşaltım
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. Aşağıdaki organlardan hangisi sindirim sisteminde yer almaz?
A) Bağırsaklar
B) Böbrek
C) Mide
D) Ağız
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. Aşağıdaki organlardan hangisi hem boşaltım hem de sindirimle görevlidir?
A) Mide
B) İnce bağırsak
C) Böbrek
D) Kalın bağırsak
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. Kalp hangi sistem içerisinde yer alan bir organdır?
A) Dolaşım
B) Sindirim
C) Solunum
D) Boşaltım
  15.
A)
B)
C)
D)
  15. Damarlar hangi sistem içerisinde yer alan organlardır?
A) Sindirim
B) Dolaşım
C) Solunum
D) Boşaltım
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. Akciğer hangi sistem içerisinde yer alan bir organdır?
A) Sindirim
B) Dolaşım
C) Solunum
D) Boşaltım
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. Pankreas hangi sistem içerisinde yer alan bir organdır?
A) Sindirim
B) Dolaşım
C) Solunum
D) Boşaltım
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Organlar sistemlerden oluşmuştur.
B) Organlar çalışmalarına göre kendine özgü dokulardan oluşmuştur.
C) Birlikte çalışan organlar sistemleri oluşturur.
D) Bir sistemi oluşturan organlar birbiriyle uyumlu çalışır.
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. Vücudumuzda iskelet hangi sistemi oluşturur?
A) Kas sistemi
B) Destek sistemi
C) Dolaşım sistemi
D) Solunum sistemi
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20. Aşağıdaki organizmalardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) İnsan
B) Hayvan
C) Bitki
D) Maymun
         HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER                              

 

DEĞERLENDİR

 

HAYVAN VE BİTKİLERDE ÜREME
 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1. Tavukların kuluçkaya yatmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Embriyonun gelişimini sağlamak
B) Civcivlerin büyümesini sağlamak
C) Yumurtanın döllenmesini sağlamak
D) Yumurtasını korumak
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2. Kuşlarda yumurta ve spermin birleşmesi ya da döllenme nasıl gerçekleşmektedir?
A) Dış ortamda
B) Kuluçkada
C) Dişi canlının içinde
D) Embriyo döneminde
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. Balıklarda döllenme hangi ortamda oluşur?
A) Dış ortamda
B) Kuluçkada
C) Dişi canlının içinde
D) Embriyo döneminde
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinde dış gelişme ve yavru bakımı görülür?
A) Aslan
B) Penguen
C) Balık
D) Yılan
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi doğurarak çoğalır?
A) Balina
B) Sazan
C) Kurbağa
D) Yılan
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi başkalaşım geçirir?
A) Balık
B) Kurbağa
C) İnek
D) Köpek
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. Üreme şekli bakımından aşağıdaki hayvanlardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) eşek
B) at
C) yılan
D) yarasa
  8.
A)
B)
C)
D)
  8.
I. Bazı hayvanlar yavrularını dünyaya getirdikten sonra bakımlarını yaparlar.
II. Bütün hayvanlar doğurarak çoğalır.
III. Bütün hayvanların gelişimleri aynı şekilde gerçekleşir.
IV. Yavru bakımı yapan bütün canlılar yavrularını sütle besler. Yukarıda verilen açıklamalardan hangisi yada hangileri doğrudur?
A) I ve III
B) I ve IV
C) Yalnız I
D) I, III, IV
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi gelişim döneminde başkalaşım geçirir?
A) Yılan
B) Kelebek
C) Timsah
D) Yarasa
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. Aşağıdaki canlıların hangisinde döllenmeden sonra yavru gelişimini anne karnında tamamlar?
A) Balık
B) Kuş
C) Kedi
D) Tavuk
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. Doğurarak çoğalan canlıları diğerlerinden ayıran en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yavru bakımı
B) Döllenme
C) Büyüme
D) Yaşam alanı
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. Aşağıdaki canlılardan hangisinin büyüme aşamaları diğerlerinden farklıdır?
A) Kurbağa
B) Kanguru
C) İpek böceği
D) Kelebek
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. Aşağıdaki canlılardan hangisinin üreme şekli diğerlerinden farklıdır?
A) Sinek
B) Kuş
C) Böcek
D) Solucan
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. Aşağıdakilerden hangisi ipekböceğinin gelişim evrelerinden birisi değildir?
A) Genç pupa
B) Tırtıl
C) Erken pupa
D) Larva
  15.
A)
B)
C)
D)
  15. Kurbağanın gelişim aşamaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Yumurta-larva-iribaş-yavru-ergin
B) Yumurta-yavru-iribaş-larva-ergin
C) Yumurta-iribaş-larva-yavru-ergin
D) Yumurta-larva-yavru-iribaş-ergin
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. Çiçekli bitkilerde üremenin başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Döllenme
B) Sporlanma
C) Tozlaşma
D) Zigot
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. Çiçekte dişi organda bulunmayan kısım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tepecik
B) Başçık
C) Dişicik borusu
D) Yumurtalık
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. Çiçekli bitkilerde üreme aşamaları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Tozlaşma-polen tüpünün oluşması-döllenme-meyve-tohum
B) Tozlaşma-döllenme -polen tüpünün oluşması-meyve-tohum
C) Tozlaşma-polen tüpünün oluşması-meyve-döllenme-tohum
D) Tozlaşma-tohum-polen tüpünün oluşması-döllenme-meyve
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. Çiçekli bitkilerin erkek üreme hücresini içeren yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dişicik tepesi
B) Taç yaprak
C) Polen
D) Çiçek tablası
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20. Çiçek tozları aşağıdaki yolların han¬gisi ile taşınmaz?
A) Böceklerle
B) Yapraklarla
C) Su ile
D) Rüzgâr ile
         HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER                              

 

DEĞERLENDİRKUVVET VE HAREKET 1
 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1. Kuvvet için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Hareket eden bir cismin yavaşlamasına sebep olabilir.
B)Hareket eden bir cismin hızlanmasına sebep olabilir.
C)Hareket eden bir cismin yönünü değiştirebilir.
D)Hareket eden bir cismin kütlesini değiştirebilir.
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2. Doğrultuları aynı,yönleri ve büyüklükleri farklı iki kuvvetin oluşturacağı net kuvvet için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Küçük kuvvetle aynı yöndedir.
B)Büyük kuvvetle aynı yöndedir.
C)Büyüklüğü kuvvetlerin çarpımına eşittir.
D)Büyüklüğü kuvvetlerin toplamına eşittir.
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin özelliklerinden biri değildir?
A) Harekete zıt yöndedir.
C) Hareket ettirici özelliği yoktur
B) Yüzeyin büyüklüğüne bağlıdır
D) Kuvveti zıt yönde etkiler.
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. Aşağıdakilerden hangisi hareket enerjisine sahip değildir?
A) Koşan çocuk
C) Akan su
B) Zıplayan çekirge
D) Yerdeki halı
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. Bir otomobil 360 km yolu 4h almaktadır.Bu hareketlinin hızı kaç km/h tir?
A)100
B)85
C)75
D)90
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. Hareketli bir cisme kuvvet uygulandığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A) Cisim sabit hızla hareketine devam eder.
B) Cisim hızlanır.
C) Cisim yavaşlar.
D) Cisim yön değiştirir.
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kuvvet,cismin şeklini değiştirir
B)Kuvvet,cismi hareket ettirebilir
C)Kuvvet,cismin kütlesini değiştirir
D)Kuvvet hareket halindeki cismi durdurur.
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kuvvet , cismin şeklini değiştirir.
B)Kuvvet cismi hareket ettirir.
C)Kuvvet cismin kütlesini değiştirir.
D)Kuvvet hareket halindeki cismi durdurur
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. Ankara’dan Sivas’a hareket eden otobüs 900 km lik yolu sabit süratle 10 saatte alırsa, otobüsün sürati kaç m/s olur?
A) 50
B) 25
C) 40
D) 90
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. Kaydıraktan kayan bir çocuğun hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A)Dengelenmiş kuvvetler etkisindedir.
B)Sabit süratle hareketine devam eder.
C)Hızlanır
D)Üzerine etki eden Net kuvvet sıfırdır.
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. Doğrultuları ve yönleri aynı 3 N ve 5 N ‘luk iki kuvvetin bileşke şiddeti ne olur?
A ) 3
B ) 8
C ) 5
D ) 16
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. Kuvvet ;
l. Duran bir cismi hareket ettirir
ll.Hareket halindeki bir cismin yönünü değiştirir
lll.Cisimlerin şeklinde değişiklik yapar. Yukarıda kuvvetle ilgili verilen yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız l
B)Yalnız ll
C)ll ve lll
D)l, ll ve lll
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. Aşağıdaki olaylardan kaç tanesi bir kuvvet etkisinde gerçekleşir?
I-Heyelanda toprağın aşağı kayması
II-Mıknatısın başka bir mıknatısı çekmesi
III-Balonun uçması
IV-Şekerli suyun buharlaşarak ayrışması
A) 1
B) 2
C)3
D)4
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. Aynı doğrultu ve zıt yönlü 9N ve 16 N büyüklüğündeki iki kuvvetin bileşkesini biliniz?
A) 7N
B)11 N
C)17 N
D) 25 N
  15.
A)
B)
C)
D)
  15.Durgun haldeki bir topa, Selin 10 N Doğu yönünde kuvvet uygularken, Ayşin’de Batı yönünde 10 N kuvvetle topu kendine doğru çekiyor.Bu durumda topun hareketi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Top batı yönünde 5 N kuvvetle hareket eder
B)Top durgun halde kalmaya devam eder
C)Top doğu yönünde 1 N kuvvetle hareket eder
D)Top sabit süratle hareket etmeye devam eder
  16.
A)
B)
C)
D)
  16.
I. Ağırlık dinamometre ile ölçülür. .
II. Kütle her yerde farklı büyüklüktedir
III. Ay’ın yer çekimi kuvveti Dünya’dan 6 kat fazladır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) I ve III
B) Yalnız III
C) Yalnız I
D) I ve II
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. Aşağıdaki durumların hangisinde diğerlerinden farklı bir kuvvet söz konusudur?
A) Çocuğun saçını taraması
B) Şoförün gaza basması
C) Duvarın matkapla delinmesi
D) Çatıdan düşen kiremitin yere doğru inmesi
  18.
A)
B)
C)
D)
  18.
I. Sürat birimi cm/sn dir.
II. Sürat, birim zamanda alınan yoldur
III. Ani fren yapan bir bisiklet dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
IV. Bir hareketli eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yol alıyor ise sürati sabittir “Sürat” kavramı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B)2
C)3
D)4
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. Sürati 1 km/h olan kaplumbağaya ,aynı büyüklükte zıt yönde iki kuvvet etki ediyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Hızlanarak hareketine devam eder.
B) Sabit süratle hareketine devam eder.
C) Yavaşlayarak hareketine devam eder.
D) Önce yavaşlar sonra hızlanır.
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20. Kilolarından şikayet eden manken zaman tüneline konularak uzayda çekim kuvveti yerin çekim kuvvetinin 8 katı olan yerde ağırlığı 320 kg –f olarak ölçülüyor bu durumu aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar.
A ) Aracın bozuk olması
B) Sıcak ortamdan soğuk ortama geçiş yapması
C) kütlesinin artması
D) çekim kuvvetinin fazla olması
         HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER                              

 

DEĞERLENDİR

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: dilek, 04.01.2012, 18:30 (UTC):
süperrr

Yorumu gönderen::10.04.2010, 19:01 (UTC)
36-eglence
36-eglence
Kapalı

fen sorula çözünBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

 
  Bugün 3 ziyaretçi (24 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=